बौद्धिक मालमत्ता अधिकार

बौद्धिक मालमत्ता हक्कांच्या संभाव्य उल्लंघनाबद्दल कोणतीही चिंता किंवा तक्रारी असल्यास, कृपया उल्लंघन केल्याचा आरोप असलेले हक्क आणि आरोपीचे उत्पादन (र्स) विशिष्टतेसह निर्दिष्ट करण्यासाठी खालील फॉर्म भरा.